Melkvee

De bedrijfsbegeleiding en bedrijfsadvisering van melkvee is een van onze belangrijkste werkzaamheden binnen Vee & Arts. Elke twee, vier of zes weken bezoeken we het melkveebedrijf met als doel de diergezondheid binnen het bedrijf op een zo hoog mogelijk niveau te houden. Bij de bedrijfsbegeleiding wordt o.a. ingegaan op de vruchtbaarheid (scannen) en ziektepreventie binnen het koppel dieren dat op het bedrijf aanwezig is. Tevens komen de jongveeopfok, uier- en klauwgezondheid, voeding, diergezondheidsprogramma’s, dierwelzijn, milieu en volksgezondheidsaspecten aan de orde. De bedrijfs- en produktiegegevens worden vervolgens geanalyseerd en besproken met de veehouder.

De vaste geborgde dierenarts streeft er naar om samen met de veehouder een hoogwaardig, gezond en veilig produkt te leveren van gezonde dieren. Hierbij richten wij ons op een lage dierziekte incidentie door preventieve diergeneeskunde te bedrijven.

Om kennis en kunde uit te wisselen werken we steeds meer met studiegroepen, bestaande uit enkele veehouders, waarmee we op een melkveebedrijf dieper ingaan op bedrijfs- en niet bedrijfsgebonden factoren.

Tevens werken we samen met andere dienstverleners in de agrarische sector zoals de veevoedings-voorlichting, de Gezondheidsdienst voor Dieren, de agrarische bedrijfsverzorging, de zuivel, en de KI-organisaties, met als gezamenlijk doel om de veehouder te ondersteunen om zijn dieren gezond en productief te houden.

Natuurlijk behandelen we ook zieke koeien of kalveren. Een goede diagnose vinden we belangrijk. Daar besteden we dan ook veel tijd aan. Een behandeling van een ziek dier kan heel divers zijn.

Operaties, zoals een lebmaagoperatie, een navelbreukoperatie of een klauwamputatie behoren tot onze mogelijkheden.

Indien we niet direct ter plaatse een diagnose kunnen stellen kunnen we onze mogelijkheden op de praktijk benutten voor nadere (laboratorium) diagnostiek zoals:

  • Bloedonderzoek bij melkziekte, downerkoe of stofwisselingsstoornissen
  • Bacteriologisch- en gevoeligheidsonderzoek naar diarree- en mastitisverwekkers
  • Mestonderzoek naar maagdarm- en longwormen

Voor verlossingen, keizersnedes, wonden, melkziekte en alle andere spoedgevallen is er elke dag alsmede in het weekend en de nacht een landbouwhuisdierenarts beschikbaar, zodat u altijd een dierenarts met ervaring in de landbouwhuisdierensector krijgt.