Vestigingen

Overig rundvee

Overig rundvee

veearts runddierenHet voorjaar is de drukste periode in de zoogkoeiensector. De geboortetijd zorgt voor soms moeilijke  verlossingen en speciale aandacht voor de jonge kalfjes en hun aandoeningen. Veel werk voor veehouder en veearts, vaak dag en nacht. In de zomer ligt het accent vooral op het voorkomen van parasitaire infecties en zorg voor een goede mineralen voorziening. In samenspraak met de veehouders wordt zoveel mogelijk preventief gewerkt om problemen voor te blijven. Na het drukke najaar met opstallen, drachtcontrole en vaccinatie tegen luchtweginfecties is de winter in deze sector vaak een wat rustigere periode.

Op de vleesveebedrijven met veel stieren is preventie van essentieel  belang. Tijdig vaccineren en all-in all-out voorkomt verspreiding van infectieziekten. Aandacht voor huisvesting en ventilatie is  een must voor een goede gezondheid en groei. Bestrijden en voorkomen van luchtweginfecties, parasitaire aandoeningen en kreupelheid zijn speciale aandachtspunten in onze praktijkvoering bij deze  bedrijven.

Net als in de melkveehouderij wordt ook in de zoogkoeien en vleesveehouderij gewerkt met een specifiek bedrijfsbehandelplan en bedrijfsgezondheidsplan. Deze worden door veearts en veehouder samen opgesteld en ieder jaar besproken en bijgesteld