Vestigingen

Nieuwsbrief augustus 2015

Roosendaal, Bergen op Zoom, 13 augustus 2015

 

Geachte Cliënt,

In deze nieuwsbrief vragen wij graag weer uw aandacht voor enkele actuele zaken:

Bijlagen bedrijfsbehandelplan

In de huidige bedrijfsbehandelplannen zitten wat struikelblokken:

 • Bij mastitis-injectoren wordt volgens de bijsluiter uitgegaan van een behandeling met 2 of 3 injectoren. Dit betekent een behandeling van 2 dagen. Het komt voor dat na deze behandeling nog niet het gewenste effect is

  bereikt. Dan kan er gekozen worden om de behandeling te herhalen. Verlengen van de behandeling is niet toegestaan.
  Verlengen is off label use en daarvoor moet de dierenarts het zieke dier gezien hebben.

 • Buscopan bij melkgevende runderen: Buscopan is niet officieel geregistreerd voor gebruik bij melkgevende runderen. De indicaties voor gebruik zijn: diarree, spastische koliek, slokdarmverstopping. Volgens de cascade regeling kan er wel gebruik gemaakt worden van Buscopan bij melkgevend vee maar is dan off-label use. De dierenarts moet dus bij het zieke dier zijn geweest. Voor medicijnen die off-label use worden toegepast geldt een wettelijke wachttijd van 7 dagen voor de melk en 28 dagen voor het vlees.
 • Voor beide gevallen hebben we een verklaring bijgevoegd. Wij adviseren u deze verklaringen uit te printen en bij uw bedrijfsbehandelplan te bewaren. Zo voorkomt u problemen bij de qlip controle hierover.

Medicijnboek

In het medicijnboek staat een foutje bij de dosering van Novem 20, dit moet zijn: 1 ml per 40 kg. Mocht u nog steeds geen medicijnboek hebben ontvangen, laat het ons weten dan zorgen wij ervoor dat er een exemplaar uw kant op komt.

Pinkengriep

In het najaar ontstaan vaak de grootste problemen met pinkengriep. Om uw jongvee een goede bescherming te geven in die periode dienen ze gevaccineerd te zijn voor het opstallen. Dit houdt in een tweevoudige vaccinatie met een tussentijd van 3 á 4 weken. De eerste enting zou dan al kunnen plaatsvinden eind augustus, begin september tijdens de weideperiode. Uiteraard is het misschien nog wel verstandiger om er voor te zorgen dat uw jongvee al voor de stal periode twee maal gevaccineerd is.

Actie tankmelkonderzoek op wormbesmetting bij melkvee

Net als vorig jaar komt er dit najaar weer een actie om bij enkele melkveehouders een gratis tankmelk onderzoek op de aanwezigheid van antistoffen tegen longworm, maagdarmworm en/of leverbot uit te voeren. Enkel bij weidegang of het voeren van vers gras is besmetting mogelijk en met name voor die bedrijven met een weidende veestapel met daarin veel vaarzen en 2e kalfskoeien kan zo’n onderzoek zinvol zijn. U kunt met ons overleggen of uw bedrijf voor zo’n onderzoek in aanmerking komt.

Verder kan het zinvol zijn uw jongvee, wat al enige tijd buiten loopt, nu al een keer te ontwormen, voor dat er klinische verschijnselen en dus groeivertraging t.g.v. worminfecties gaan optreden.

Vruchtbaarheid melkvee

Graag heeft u uw koeien op tijd weer drachtig, maar dit gaat niet altijd even gemakkelijk. Het is belangrijk om tijdens een bedrijfsbezoek niet alleen op dracht te controleren maar ook om de toestand van de baarmoeder na afkalven en activiteit van de eierstokken te laten onderzoeken. Veel voorkomende problemen zijn een vuile baarmoeder en cysten of blaasjes op de eierstokken. Wanneer een koe lang aan de nageboorte heeft gestaan of lang blijft vuilen, cialis prix remboursement is het verstandig om deze koe 3 á 4 weken na het afkalven tochtig te spuiten (5mL Dinolytic). Dit zorgt ervoor dat de baarmoeder opschoont en weer in goede toestand is op moment van inseminatie. Cysten of blaasjes op de eierstokken kunnen vaker voorkomen bij koeien met hoge productie, slepende melkziekte of een verminderde conditie. Deze koeien worden dan niet tochtig (gezien). Belangrijk is om dit op tijd te constateren en te behandelen.

Apotheek

 • Dexamedium is momenteel weer leverbaar
 • Draxxin: wachttijd is aangepast naar vlees 22 dagen
 • Opticlox

  (nieuw): oogzalf zonder wachttijd

 • Orbenin Dry Cow (blauw) is nu ook in 24 stuks verpakking verkrijgbaar

Vakanties (herhaling)

 • Lydia is afwezig van 15 augustus t/m 30 augustus
 • Toon is afwezig van 29 augustus t/m 13 september
 • Jan Willem is afwezig van 12 september t/m 27 september

Mochten er vragen zijn over bovenstaande onderwerpen, aarzelt u dan niet contact met een van ons hierover op te nemen.

Met vriendelijke goet, Jan-Willem, Lydia en Toon

 

BIJLAGE BIJ BEDRIJFSBEHANDELPLAN

Verklaring bij gebruik mastitis injectoren

Bij de behandeling van klinische mastitis met mastitis injectoren kan het zijn dat na gebruik volgens de bijsluiter nog niet het gewenste effect is bereikt. In deze gevallen adviseren wij de behandeling te herhalen.

Het gaat om de volgende middelen:

Schermafbeelding 2015-12-14 om 21.40.22

 

De wachttijd van de bijsluiter kan worden aangehouden. Tellen vanaf de laatste dag van de behandeling.

Jan Willem Borgers
Lydia van Exsel
Toon Meesters

 

BIJLAGE BIJ BEDRIJFSBEHANDELPLAN

Off label use verklaring

Soms is het nodig dat de dierenartsen medicijnen gebruiken die niet voor de betreffende diersoort, indicatie of toedieningswijze geregistreerd is. Dan spreken we van off label use. Deze off label use toepassing mag uitsluitend door de dierenarts zelf worden uitgevoerd en in een enkel geval (buscopan) als nabehandeling worden voorgeschreven bij een individueel dier dat door de dierenarts is onderzocht.

Deze off label use verklaring betreft de volgende middelen:

Schermafbeelding 2015-12-14 om 21.44.02

Bij off label use geldt een wettelijke wachttijd voor melk 7 dagen en voor vlees 28 dagen, tenzij de originele wachttijd langer is. Dan is die van toepassing.

Jan Willem Borgers
Lydia van Exsel
Toon Meesters