Vestigingen

Nieuwsbrief 2

Roosendaal, Bergen op Zoom, 10 april 2013.

 

 

 

Geachte veehouder / -ster,

In deze nieuwsbrief vragen wij weer uw aandacht voor enkele actuele zaken.

Wilt u de nieuwsbrief als PDF lezen klik dan op | Nieuwsbrief Vee Arts 10 april 2013 |

Assistent dierenarts Jan Borra

Een groot aantal van u heeft intussen kennis gemaakt met dierenarts Jan Borra die ons op woensdag en donderdag (en soms ook andere dagen) komt versterken. Met het oog op (certificerings-) eisen willen wij u informeren dat Jan, net als wij, ook geborgd rundveearts is en dus alle werkzaamheden bij u op het bedrijf mag verrichten. Voor de volledigheid kunt u de laatste pagina van deze nieuwsbrief het beste even uitprinten en aan het zogenaamde “een op een contract” wat u vorig jaar met Toon of Jan Willem afgesloten heeft vastnieten, zodat u en wij weer voldoen aan alle eisen.

Bedrijfscontroles door Verin en/of Q-lip 

Momenteel vinden bedrijfscontroles plaats in het kader van K.K.M., Foques Planet, I.K.M., maar ook op vleesvee bedrijven die mee doen aan een IKB of Q-rund. Uiteraard moeten Bedrijfsbehandelplan (BBP) en Bedrijfsgezondheidsplan(BGP) op orde zijn en niet ouder dan een jaar, maar sommige controles worden wel erg scherp uitgevoerd en wij raden u dan ook aan ruim voor een afgesproken controle even contact met ons op te nemen, zodat we samen van te voren kunnen checken of alles in orde is. Zaken waar bv scherp naar gekeken wordt zijn:

 Zijn alle medicijnen voorzien van sticker van onze praktijk en een aanprikdatum.

 Zijn alle middelen die op uw bedrijf aanwezig zijn terug te vinden in uw BBP ?

 Worden er geen middelen “off label use ” ingezet ?

 Naar de data van BBP en BGP wordt zeer minutieus gekeken, ze moeten binnen 12 maanden (met een uitloop van 1 maand) geactualiseerd worden. Uw behandelplan en gezondheidsplan mag dan ook niet ouder zijn dan 13 maanden.

Zie verder ook informatie in de vorige nieuwsbrief (ook te vinden op website)

ICT Website

Heeft u al eens een kijkje genomen op onze website www.vee-arts.nl ? De bestelmodule voor medicijnen werkt, dus mocht u medicijnen willen bestellen dan kan dat ook op deze manier.

Apotheek actueel 

 Ongeveer gelijktijdig met deze nieuwsbrief ontvangt u de jaarlijks “nieuwsbrief ontwormen” zoals u van ons gewend bent met daarin onze adviezen discount levitra au du voor de weide periode en daarbij de prijzen van boli, ontworm- en vliegen-middelen

 Om koeien tochtig te spuiten blijft toch Dinolytic in het assortiment, dit omdat de verpakkingsgrootte (2 dosis) meer aansluit bij veel bedrijfsgroottes

 De mastitisinjector Avuloxyl is nog steeds niet leverbaar, er is ook nog geen datum van herintroductie bekend.

 

Jan Willem Borgers en Toon Meesters

Aanvulling op “Bilaterale overeenkomst melk- / rundveehouder met “geborgde rundveedierenarts” 

Destijds heeft u een overeenkomst melk- / rundveehouder met “geborgde rundveedierenarts” afgesloten met Toon Meesters veterinaire diensten of met DAP Borgers.

Dit hoeft niet veranderd te worden in een contract met “Vee & Arts veterinaire diensten” omdat u een contract heeft afgesloten met één dierenarts met een Uniek Dierenarts Nummer (UDN) namelijk Toon Meesters (UDN 553006) of Jan Willem Borgers (UDN 100000)

Er staan in dit contract een aantal vervangende geborgde dierenartsen genoemd

Hieraan moet nog worden toegevoegd: J.K.W. Borra UDN 1100275

Door het aanhechten van deze pagina aan het contract verklaren wij dat ook Jan Borra als geborgd

rundveedierenarts bij u diergeneeskundige handelingen verricht en diergeneesmiddelen voorschrijft.

Toon Meesters en Jan Willem Borgers