Vestigingen

Nieuwsbrief 1

Roosendaal, Bergen op Zoom, 4 februari 2013.

 

 

Geachte Cliënt,

In deze nieuwsbrief vragen wij graag uw aandacht voor enkele actuele zaken.

Wilt u de nieuwsbrief als PDF lezen klik dan op | Nieuwsbrief Vee & Arts 1 Feb 2013 |

Assistent dierenarts Jan Borra

Door de gestage toename van het aantal cliënten zal met ingang van woensdag 6 februari a.s. dierenarts Jan Borra ons twee dagen in de week komen assisteren. Jan zal op de woensdagen en de donderdagen overdag het dierenartsenwerk in onze praktijk mee uitvoeren. Momenteel is hij daarnaast ook drie dagen per week werkzaam in de buitenpraktijk van de dierartsenpraktijk Walcheren en Schouwen-Duiveland. Dit zal hij blijven doen. Jan is in 2006 afgestudeerd in Gent en sindsdien actief als geborgd herkauwers dierenarts in de landbouwhuisdieren sector. Hij beschikt daarmee over de nodige ervaring in de rundveepraktijk. Aangezien hij tot mei 2012 gedurende anderhalf jaar als dierenarts in dienst was bij collega Romme te Etten Leur zal hij vanwege het concurrentiebeding voorlopig geen diergeneeskundige handelingen mogen verrichten bij onze cliënten ten oosten van de lijn Schijf-Rucphen-Zegge-Oudenbosch-Standaardbuiten. Wij zien uit naar een prettige samenwerking.

Bedrijfsbehandelplan(BBP) en Bedrijfsgezondheidsplan(BGP).

Inmiddels is het een jaar geleden dat de termen Dierdagdosering, Bedrijfsbehandelplan en Bedrijfsgezondheidsplan in de veehouderij zijn ingevoerd. De richtlijnen voor het behandelplan zijn zodanig aangescherpt dat alléén middelen die op het behandelplan genoemd worden standaard bij u in de stalapotheek aanwezig mogen zijn. Daarnaast is bepaald dat enkel middelen die officieel geregistreerd zijn voor het gebruik bij die bepaalde aandoening op het behandelplan bij die aandoening mogen staan. Bijvoorbeeld; Diatrim is niet officieel geregistreerd voor het gebruik bij mastitis en mag daarvoor niet meer gebruikt worden. Duoprim, met dezelfde werkzame stof, heeft wel die registratie en mag daar wel voor gebruikt worden. Het antibioticum gebruik in de veehouderij in Nederland is in 2012 gedaald. Als u met uw UBN nummer en wachtwoord inlogt in Medirund kunt u zien wat de Dierdagdosering (DDD) in 2012 voor uw eigen bedrijf is. In de komende weken gaan we bij ieder bedrijf het Bedrijfsbehandelplan(BBP) actualiseren en het Bedrijfsgezondheidsplan(BGP) evalueren. Deze klus moet voor 1 april 2013 bij iedereen geklaard zijn.

ICT Website

Er wordt achter de schermen druk gewerkt aan de website www.vee-arts.nl Met name de bestelmodule voor medicijnen moet technisch volledig en foutloos werken voordat we onze website operationeel maken. Wij verwachten dat binnen zeer korte tijd te kunnen realiseren. Zodra de site in de lucht is zullen we u dat per mail laten weten.

ICT Visitebrief en Logboek

Zoals een aantal van u al gemerkt hebben sturen we het logboek en de visitebrief steeds meer per mail naar u toe. Voor de KKM, IKB of Q-rund controle is het voldoende als u deze logboeken en visitebrieven digitaal bewaart. Wij adviseren u om een aparte map Vee & Arts in uw computer te maken en daar de logboeken en visitebrieven, die als bijlage in de mail meegestuurd worden, op te slaan. Ook kunt u daar de per mail verkregen GD uitslagen opslaan. Als u liever een geschreven visitebrief of een geprint logboek heeft, dan zorgen we daar uiteraard graag voor.

Workshops voor melkveehouders tbv extra punten Foqus Planet Friesland Campina.

Ook in 2013 kunt u o.a. door het bijwonen van diverse workshops extra punten halen voor foqus planet van Friesland Campina. Voor de cialis prix france workshop Klauwgezondheid, gegeven door een klauwverzorger van AB Brabant samen met dierenarts Toon Meesters, kunt zich enkel via de Friesland Campina website opgeven. Bij voldoende belangstelling kunnen wij zelf op een melkveebedrijf binnen onze praktijk de workshop Verantwoord Diergeneesmiddelengebruik en de workshop Uiergezondheid herhalen. Indien u graag aan één van de workshops wilt deelnemen dan kunt u zich telefonisch bij de praktijk opgeven en natuurlijk ook bij ons persoonlijk. Alle workshops duren 1 middag en vinden plaats van 13 uur tot 16 uur op een melkveebedrijf in de regio. Johan Verdaasdonk zal namens Friesland Campina aanwezig zijn.

Afwezigheid

Maandag 11 februari en dinsdag 12 februari is Toon aan het blazen met zijn carnavals zeulband en niet aanwezig op de praktijk. Jan Willem gaat van maandag 17 maart tot en met vrijdag 21 maart skiën en is die week niet aan het werk. Mocht het werk in deze periode enorm druk worden dan zullen Jan en de collegae van de dienstengroep beschikbaar zijn.

Apotheek actueel

Enkele medicijnen die wij en u gewend waren in te zetten worden in de komende periode vervangen door andere diergeneesmiddelen met dezelfde werking, soms een andere registratie en in ieder geval een andere naam. Zo wordt het luchtweg antibioticum Fenflor vervangen door Colfen, dat exact dezelfde werkzame stof bevat. Het hormoon Dinolytic om tochtigheid op wekken wordt binnenkort vervangen door Estrumate, dat een lagere dosering heeft van slechts 2 ml per dier. De mastitisinjector Avuloxyl is door productieproblemen tot eind februari niet leverbaar. Deze maand komt de nieuwe droogzetter Ubrostar op de markt. Deze 2e keus droogzetter werkt ook tegen gram negatieve uierbacteriën zoals E Coli en heeft een relatief korte wachttijd voor slacht.

Automatisch betalen

Bij de rekening van januari die u binnenkort ontvangt is bij diegenen die dit nog niet hebben een toestemmingsformulier voor een automatisch betaling bijgesloten. Als u automatisch laat afschrijven krijgt u 1% korting op de factuur. Omstreeks de 15e wordt afgeschreven. U heeft dus altijd ruim de tijd om op een eventuele fout op de factuur te reageren, zodat we die als het nodig is nog kunnen aanpassen.

Jan Willem Borgers en Toon Meesters