Vestigingen

Nieuwsbrief Uiergezondheid

Roosendaal, Bergen op Zoom, 20 November 2015.

 

Geachte Cliënt,

In deze nieuwsbrief vragen wij graag weer uw aandacht voor enkele actuele zaken:

Bacteriologisch onderzoek melk vanaf nu op de eigen praktijk
Vanaf 1 december starten wij op de praktijk met bacteriologisch onderzoek van melkmonsters.

Wat betekent dit voor u als melkveehoud(st)er?
U kunt een melkmonster inleveren op de praktijk in Bergen op Zoom. Dit wordt dan onderzocht om te achterhalen welke bacterie er in voorkomt. Indien het een bacterie betreft waarbij resistentie regelmatig voorkomt, wordt er nog een gevoeligheidsbepaling (antibiogram) gedaan. Vervolgens krijgt u per mail de uitslag en advies voor behandeling. Wanneer het melkmonster voor 12 uur op de praktijk wordt binnengebracht, wordt het dezelfde dag nog ingezet en kunt u de uitslag na 2 tot 3 werkdagen verwachten. (eerste indicatie mogelijk na een dag al)

Van welke koeien lever ik een melkmonster in?

  • Van koeien met klinische mastitis, bijvoorbeeld verdacht van coli. U heeft vergelijkbare gevallen gehad en die reageren matig op behandeling of u wilt graag weten welke kiem een rol speelt. In dit geval wordt er een (standaard) behandeling ingesteld en na afwachting van de uitslag kan deze worden aangepast. Let op: altijd melkmonster nemen vóór aanvang van de behandeling.
  • Van koeien met hoog celgetal. U wilt weten welke kiem een rol speelt en daar een passend advies bij voor behandeling en welke preventieve maatregelen het beste genomen kunnen worden om verdere verspreiding te voorkomen.

Hoe lever ik het best een melkmonster in?


Voor het correct nemen van een melkmonster zie de video hierboven, de bijlage of klik op de volgende link https://www.youtube.com/watch?v=VyJ3WmHY2pM. Steriele melkbuisjes met flipdeksel zijn bij ons kosteloos te verkrijgen. Belangrijk is de speen goed schoon te maken/ontsmetten en de eerste 3 stralen weg te melken. Bij klinische mastitis waar u snel een uitslag van wilt weten, kunt u het vers monster in de koelkast bewaren en dezelfde dag inleveren. Wanneer u het monster niet dezelfde dag kunt inleveren, of u wilt een paar monsters verzamelen (bijvoorbeeld van hoog celgetal koeien) dan kunt u het monster meerdere weken in de vriezer bewaren.
Inleveren op de praktijk in Bergen op Zoom: maandag t/m vrijdag voor 17.00 en zaterdag voor 10.30. Bij inleveren melkmonster noteren: Naam eigenaar & adres, datum monstername, nummer koe en welk kwartier.

Wat kost het ?

  • Basiskosten: €5,50   Bacteriologisch onderzoek : €15,50     Antibiogram : €15,50
  • Bij inleveren van meerdere monsters tegelijk wordt maar één keer basiskosten gerekend.
  • Bij inleveren van 5 of meer monsters geldt een korting van 10%
  • Antibiogram wordt alleen ingezet als wij denken dat dit nuttig is. Van bepaalde bacteriën is bekend dat ze goed reageren op standaard behandeling en bijna geen resistentie voorkomt

Voor vragen kunt u terecht bij Lydia.

Droogstandsconsult
In het kader van uiergezondheid is de droogstand uiteraard een belangrijke periode. Subklinische uier ontstekingen (celgetal koeien) kunnen in deze periode genezen en natuurlijk moet ook voorkomen worden dat een “schone koe” besmet wordt. De normen voor deze getallen na de droogstand zijn: percentage genezen koeien zou 80 % of hoger moeten zijn en het aantal nieuwe infecties minder dan 10 %. In de grafiek hebben wij deze kengetallen van de melkveehouders uit onze praktijk die mee doen PirDap uit gezet.

Schermafbeelding 2015-12-14 om 22.05.57

De vraag is; weet u welk punt in de grafiek van uw bedrijf is, bent u een van de veehouders in kwadrant 1 en scoort u dus goed, of valt er nog wat te verbeteren ? Om u hierbij te helpen hebben we het zogenaamde “droogstandsconsult” ontwikkeld. In ca een half uur bespreken we, hoe is uw huidige situatie, wat is de ontwikkeling hiervan in de afgelopen jaren (ook na selectief droogzetten) en wat zijn een aantal concrete maatregelen om verbetering aan te brengen. U ontvangt hiervan dan een verslag om mee aan de gang te kunnen gaan. Prijs van dit consult is € 65,- maar ter introductie tot 1 maart 2016 is dit € 47,50 Mocht u interesse hebben hierin kan dit tijdens een aparte visite of in combinatie met een reguliere bedrijfsvisite, maar geef het wel enkele dagen van tevoren aan zodat we het in kunnen plannen en ons er op kunnen voorbereiden.

 Uiergezondheids award 2015
Wij feliciteren de fam. Louws uit onze praktijk. Op 10 nov wonnen zij deze, door de Gezondheidsdienst en “de Boerderij” uitgereikte prijs tijdens het nationale uiergezondheids congres in Zwolle. De jury prees hen met name, omdat zij een zeer goede uiergezondheid (laag celgetal) weten te combineren met een hoge productie gemolken door robots.

Apotheek actueel

  • Een aantal van u heeft het al gemerkt, Duoprim is al enige tijd niet meer leverbaar in 100 ml flacon. Wij leveren als alternatief al even Diatrim 100 ml, maar dit is niet geregistreerd voor mastitis. Daarom gaan we over op Dofatrim-ject wat dit wel heeft. Het bevat dezelfde werkzame stoffen als Duoprim, de zelfde registratie, wachttijd voor melk is ook 3 dagen, voor vlees 14 dagen en het is nog iets goedkoper ook.
  • Na lange tijd niet leverbaar te zijn geweest is de Mammyzin weer terug in de 10 gram verpakking. Dit middel is vanaf nu weer inzetbaar bij mastitis.
  • De wachttijd Depocilline is verandert, voor vlees is nu 5 dagen (was 7), voor melk is nu 11 dagen (was 4). Voor melkvee dus een minder interessant product geworden, alternatief is Procpen 30 (zelfde werkzame stof) dit moeten we dan wel op uw BBP aanpassen.

Met hartelijke groet,

Jan Willem Borgers
Lydia van Exsel
Toon Meesters.

 

BIJLAGE

Schermafbeelding 2015-12-14 om 22.11.47

Schermafbeelding 2015-12-14 om 22.12.34