Vestigingen

Nieuwsbrief 3

Roosendaal, Bergen op Zoom, 14 augustus 2014.

In deze nieuwsbrief vragen wij graag weer uw aandacht voor enkele actuele zaken:

Nieuwe dierenarts bij Vee & Arts

Met genoegen delen wij u mede dat vanaf 2 September Lydia van Exsel bij Vee & Arts werkzaam zal zijn. Lydia is in Juli 2012 als dierenarts afgestudeerd aan de universiteit van Gent, België. Sindsdien is zij als landbouwhuisdierendierenarts werkzaam geweest in Meppel, alwaar zij ook paarden en geiten behandelde. Naast de visites overdag en in de avond/nacht en weekenddiensten deed ze met name Lydia is als boerendochter altijd ook actief geweest op het bedrijf van haar ouders in Strijbeek nabij Breda. Een melkveebedrijf met daarnaast een pensionstalling voor paarden.
Zij zal in Rijsbergen gaan wonen.
Jan Borra zal vanaf de tweede week van september zijn werkzaamheden bij Vee & Arts beëindigen om zich volledig te kunnen concentreren op zijn eigen praktijk in Biggekerke, die hij daar samen met zijn vrouw Barbara op 1 oktober zal starten. Wij kijken terug op een zeer prettige samenwerking van anderhalf jaar met Jan en wij wensen hen alle succes in de toekomst toe.

Vliegenbestrijding

Augustus en September zijn maanden waarin de vliegen nog een ware plaag voor uw dieren kunnen zijn. Met name dit jaar waarin warme- en regen dagen elkaar volop afwisselen gedijen deze insecten erg goed. Vliegenbestrijding zowel in de stal en de mestput als op de dieren voorkomt een stuk overlast en overdracht van kiemen. Butox pour on werkt na het opgieten over de rug zo’n vier tot zes weken tegen vliegen, knutten en luizen. Het is verkrijgbaar in een 1 liter opgietfles (62,50 €) en 2,5 fles (121,– €) met bijbehorend doseerpistool. Jongvee dat voor het eerst een weideseizoen meemaakt is gevoelig voor een wormbesmetting.

Ontwormen

Omweiden op gemaaide percelen en het toedienen van een repidose plus bolus of regelmatig ontwormen voorkomt dat een besmetting met maagdamwormen een groeiachterstand en zelfs diarree veroorzaakt. Noromectin is verkrijgbaar in opgietvloeistof en injectie middel en bestrijdt effectief een maagdarmworm infectie bij niet melkgevend vee. Eprinex en Cydectin opgietmiddelen mogen ook bij kalfvaarzen en melkgevend vee gebruikt worden.

Pinkengriep vaccinatie

Het lijkt nog best ver van ons vandaan, maar het najaar is de periode waarbij luchtweginfecties bij jongvee ieder jaar weer hier en daar voor problemen zorgt. Tijdig vaccineren van uw jongvee tegen pinkengriep dus liefst al voor opstallen zorgt voor een afdoende bescherming tegen deze besmettelijke luchtweginfectie. Dit betekent de eerste vaccinatie liefst al in augustus / september in de weideperiode en na 3 tot 4 weken herhalen.

Gratis eenmalig tankmelkonderzoek op wormbesmetting bij koeien 

Via de firma Zoetis kunnen wij aan enkele melkveehouders een gratis tankmelk onderzoek op de aanwezigheid van antistoffen tegen longworm, maagdarmworm en/of leverbot aanbieden. Uiteraard is weidegang noodzakelijk voor een mogelijke besmetting en

met name voor die bedrijven met een weidende veestapel met veel vaarzen en 2e kalfskoeien is zo’n onderzoek mogelijk zinvol. Wij nodigen u uit om met één van ons te overleggen over het nut en de eventuele praktische uitvoering op uw eigen bedrijf.

kexxtone bolus

Op de website www.melkvee.nl kunt u middels een filmpje een en ander over het gebruik van de  ter preventie van slepende melkziekte op een melkveebedrijf in onze praktijk zien. In het filmpje komt ook Jan Willem aan het woord. Het filmpje vindt u hieronder.

Afwezigheid / vakantie

  • Jan Willem is van 16 tot en met 30 augustus op vakantie.
  • Toon is op vakantie van 12 tot en met 28 september.

Apotheek actueel

  • Rotavec vaccin tegen kalverdiarree is weer volop leverbaar, wij kunnen de hoogdrachtige dieren weer enten.
  • Voreen is af en toe in kleine hoeveelheden beschikbaar. Dexamedium, wat dezelfde werkzame stof bevat, is nog volop verkrijgbaar.
  • Mamyzin is nog steeds niet leverbaar.

Bijlagen

Af te drukken en te bewaren formulier voor bij het contract één op één relatie, waarin vermeld staat dat Lydia van Exsel voor Vee & Arts op uw bedrijf diergeneeskundige handelingen uitvoert en medicijnen voorschrijft en levert.

Nogmaals, vergeet niet op tijd een afspraak te maken om uw behandel- en gezondheidsplan te evalueren en aan te passen, beide mogen maximaal 13 maanden oud zijn.
Met hartelijke groet,
Jan Borra
Jan Willem Borgers
Lydia van Exsel
Toon Meesters