Vestigingen

Melkvee

MelkveeDe werkzaamheden op melkveebedrijven bestaan uit:

Bedrijfsbegeleiding
Samen met de veehouder proberen we zijn bedrijfsvoering zo soepel en efficient mogelijk te laten lopen: dit houdt in begeleiding op het gebied van
– vruchtbaarheid
– uiergezondheid
– Jongvee opfok
– Voeding
– etc.
Indien nodig zoeken samenwerking met andere professionels die op het melkveebedrijf komen

Diagnose stellen en behandelen van zieke dieren
Dagelijkse visites op de boerderij voor het behandelen van zieke dieren.

Spoedeisende hulp
Meestal betreft dit hulp bij verlossingen maar ook andere vormen van spoedeisende hulp zijn denkbaar zoals kalfziekte, verwondingen of bv. een uitgedroogd kalf.

Medicijnen
Advies en voorschrijven van diergeneesmiddelen die nodig zijn voor een goede bedrijfsvoering