Vestigingen

Geiten en Schapen

Geiten

vee-arts-22In Nederland en met name in Noord Brabant heeft de professionele melkgeitenhouderij zich enorm ontwikkeld.

De lammetjestijd is een mooie, maar heel drukke periode voor de geitenhouders. Zowel de pasgeboren lammeren als de net afgelamde geiten vragen veel aandacht en zorg. Ook hier is voorkomen veel beter dan genezen en staan preventieve maatregelen voorop. Goed overleg tussen geitenhouder en veearts zorgt voor gezonde dieren met een beste melkproductie en goed groeiende lammeren. Ook in deze sector wordt gewerkt met bedrijfsbehandelplan en gezondheidsplan.

Naast deze professionele geitenhouders is er ook een grote groep hobbyhouders, die met veel plezier genieten van hun dieren. Hierbij is ook preventief werken en tijdig advies over diergezondheid inwinnen bij uw veearts van groot belang. Met name worminfecties bij lammeren in de weideperiode en problemen rondom de geboorte van het lam kunnen vaak voorkomen worden.

 

Schapen

schaapDe Vee & Arts dienerartsen hebben ruime ervaring opgebouwd in het behandelen van schapen. Zowel voor de grote professionele als de kleinere hobby-schapenhouders kan Vee & Arts haar diensten op maat leveren. Hierbij moet gedacht worden aan het behandelen van zieke schapen, vruchtbaarheidsonderzoek van ooien, het scannen van de ooien om vast te stellen of uw ooi drachtig is, advies over voeding en houden in de stal, mestonderzoek om o.a. worm eiren vast te stellen en uiteraard ook de gebruikelijke spoedgevallen zoals hulp bij lammeren of uitvoeren van keizersnedes.